Info om friköp och påminnelser faktura

Nu har ni som ska friköpa fått ut fakturor som ska betalas och denna ligger på 519kr,

de 19 kronorna är en faktureringsavgift som laget.se tar ut i hanteringen därav 519kr.

Ni som är stöd och familje medlemmar får ut påminnelser fast ni har betalat, detta har blivit i övergången när betalningssystemet ändrades, detta jobbas det med och löser detta inom kort.