Bli en del av Råda BK - familjen

Välkommen som medlem !

Råda Bollklubb är en ideell förening och alla som vill vara med i verksamheten eller bara stödja föreningen är välkommen som medlemmar.

Som medlem har Du möjlighet att påverka föreningens verksamhet, styrelse mm och det är medlemmarna som gemensamt driver och utvecklar föreningen och Rådavallen.

Alla aktiva och ledare måste även vara medlemmar för att föreningen skall kunna söka statligt aktivitetsstöd som är en viktig förutsättning för verksamheten.

Som medlem har Du också ett antal medlemsförmåner som framgår nedan. Ledare har även gratis inträde på samtliga matcher på Rådavallen.