Thomas Hjalmarsson ny Plats- och Klubbchef i Råda BK

Råda BK har de senaste åren ökat antalet aktiva barn och ungdomar kraftigt vilket är väldigt positivt, men också ökar kraven på vår anläggning, planering och att utveckla verksamheten.
För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av föreningens verksamhet har Styrelsen beslutat att anställa en Plats/Klubbchef som skall svara för arbetsledning på Rådavallen samt vara ett operativt stöd till styrelse, sektioner och Ledare för fortsatt utveckling av föreningens verksamhet.
Styrelsen har beslutat att uppta MBL förhandling om att utse Thomas Hjalmarsson som Plats- och Klubbchef och avsikten är att Thomas tillträder den 1 mars.
Thomas har en gedigen fotbollskunskap som tränare under ett 20-tal år, bla i Rådas Juniorverksamhet, och uppdrag i VFF som Distriktskapten. Han har även lång erfarenhet från fastighets- och grönyteskötsel och arbetar för närvarande på AB Bostäder.
Vi hälsar Thomas välkommen och är övertygade om att tjänsten kommer att bidra till att utveckla Råda BK ytterligare och skapa ännu bättre förutsättningar för alla våra Ledare att bedriva och utveckla verksamheten.