Nu byter vi konstgräsmattan på Dinaplan!

Nuvarande konstgräsmatta på Dinaplan togs i bruk 2014 och har sedan dess i princip används varje dag. Det innebär att den är rejält sliten. Under 2023 görs en rejäl upprustning genom byte av konstgräsmattan och byte till LED-belysning. Dessutom monteras ett plank runt hela planen för att ytterligare minska risken för att granulat skall komma utanför planen.
Satsningen är möjlig tack vare bidrag från Lidköpings Kommun, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Riksidrottsförbundet samt fortsatt sponsring från Dina Försäkringar.
Den nya belysningen är redan på plats och Rådas Pensionärsgäng håller på att montera planket runt planen. Bytet av konstgräsmattan kommer att starta den 25 september eftersom det inte får vara för blött eller kallt när man lägger den nya mattan. Bytet av matta beräknas ta 4 veckor.
Dinaplan ägs och drivs gemensamt av samtliga fotbollsföreningar i Lidköping vi LOFA Konstgräs AB och Råda BK utför skötseln av anläggningen.
Nedan ser Ni delar av pensionärsgänget i arbete.