Omskyltning på Rådavallen!

Historiskt har det varit en Rådavallenskylt uppe på den gamla entrén när ingången till Rådavallen var därifrån.
Karl-Evert Svensson som gjort den skylt som sitter på den gamla entrén har nu gjort en kopia som ”pensionärsgänget” satt upp i slänten upp mot A-plan. Så nu ser alla besökare att man kommit till Rådavallen och inte bara till Dinaplan!
På bilderna ses Karl-Evert vid den nya skylten och även delar av pensionärsgänget som var på plats i tisdags.