Råda BK söker Plats/Klubbchef

Råda BK har de senaste åren ökat antalet aktiva barn och ungdomar kraftigt vilket är väldigt positivt, men som också naturligtvis ökar kraven på vår anläggning, planering och att utveckla verksamheten.
För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av föreningens verksamhet har Styrelsen därför beslutat att anställa en Plats/Klubbchef som skall svara för arbetsledning för vår övriga personal på Rådavallen samt vara ett operativt stöd till styrelse, sektioner och ledare för fortsatt utveckling av föreningens verksamhet.
Är Du intresserad och vill veta mer om tjänsten så kontakta gärna Lennart Nilsson 070 6441143 eller Annette Svensson 073 3237898