Bevattningen igång!

Nu är den automatiska bevattningen igång. Återstår en del reparation av gräset som bland annat pensionärsgänget på Tisdadsfikan jobbar med under ledning av vår gräsexpert Hasse Holm. Hasse som under 30 år varit ansvarig för skötseln av Framnäs Idrottsplats är nu med i vår Idrottsplatskommitté och hjälper oss oerhört mycket med hur vi skall sköta våra planer, så de håller för det stora slitage som den stora verksamheten innebär.