Automatisk bevattning på gång!

Nu är arbetet igång med att lägga ner automatisk bevattning på våra planer vilket kommer att ske under vecka 26-28. Investeringen görs för att vi även framöver skall kunna ha bra gräsmattor som tål vår stora verksamhet och kunna minska på det frivilliga arbete som dagens bevattning kräver på kvällar och helger. Investeringen möjliggörs dels via bidrag från Sparbanksstiftelsen Lidköping och Lidköpings Kommun samt med ett speciellt Jubileumslotteri som vi kommer att sälja under hösten för att bidra till vår egen andel av denna investering och det Ungdomsförråd som nu också byggs på Rådavallen.