Nytt ungdomsförråd på gång!

Christer och Stefan har i helgen börjat med grunden för tillbyggnad av ett nytt Ungdomsförråd som verkligen behövs med tanke på den stora ungdomsverksamheten. Samtidigt förstärks vägen bakom omklädningsrummen så att vi lättare kan komma upp till baksidan nu när vägen via Råda Sand är avstängd. Tillbyggnaden finansieras via bidrag från Sparbanksstiftelsen Lidköping och Kommunen till vilka vi framför ett stort tack! Grunden skall vi göra själva med ideellt arbete där Christer Mann och Stefan Näslund gör ett jättejobb!