Kvarglömda kläder?

Känner Ni på Er att Ni under den gångna säsongen har glömt kläder på Rådavallen eller Dinaplan så kontakta Therese på kansliet tel 0510 27596 före den 31/10. Därefter skänks kläderna till välgörande ändamål.